1. Informacje ogólne.

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

MAGA Firma Mirosława Białkowska – Gugała 

ul. Sacharowa 25/12,
92 – 524 Łódź 
NIP 7281048188

Dane kontaktowe

Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: michal.gugala@maga-lab.pl lub telefonicznie pod nr: +48426764528

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych w celach niezbędnych do realizacji zamówień w sklepie internetowym www.sklep.maga-lab.pl, tj.:

 1. realizacji  transakcji sprzedażowych dokonanych za pośrednictwem sklepu internetowego, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a), b) lub c) RODO);
 2. rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego przedmiotem reklamacji oraz obronie przez potencjalnymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 3. realizacji usług dodatkowych we współpracy z podmiotami trzecimi, w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora danych polegającego na obsłudze oraz zagwarantowaniu prawidłowej realizacji zamówień w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO);
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach marketingowo-promocyjnych Administratora lub podmiotów z nim współpracujących, na podstawie i w zakresie wynikającym ze zgód udzielonych przez Panią/Pana w trakcie zawierania Umowy lub w czasie jej trwania (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO).

Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:

 1. dane identyfikujące osobę takie jak imię i nazwisko,
 2. dane teleadresowe takie jak: adres zamieszkania, adres do korespondencji (w przypadku przedsiębiorców również adres prowadzonej działalności gospodarczej), podane przez Panią/Pana numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;

Źródło pochodzenia danych 

Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana podczas rejestracji w sklepie internetowym www.sklep.maga-lab.pl  

Okres przez który dane będą przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania określonych powyżej oraz wynika to z obowiązujących przepisów.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane przez Administratora podmiotom współpracującym z Administratorem, w szczególności firmom kurierskim zajmującym się transportem zamówień. Przetwarzanie danych osobowych przez podmioty współpracujące odbywa się w celu realizacji zamówień.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i żądania ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych, prawo do usunięcia danych osobowych z systemów Administratora, prawo do przekazania danych osobowych innemu podmiotowi oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach, w których podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

2. Informacje w formularzach.
 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
3. Nowe zasady dotyczące plików cookies.
 • Czym są pliki cookies ? Pliki cookie to niewielkie pliki, w których zapisywane są ustawienia użytkownika. Tworzy je przeglądarka internetowa przy każdym wejściu na stronę. Część z nich może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki. Przy kolejnej wizycie z tego samego urządzenia przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu zapisany jest odpowiedni plik cookie (plik zwierający nazwę strony) i przesłać zawarte w nim dane ponownie do strony, która zapisała ciasteczko. Dzięki temu można rozpoznać, że dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych przypadkach dopasować prezentowaną treść do odbiorcy.
 • Zalety plików cookie. Pliki cookie ułatwiają użytkownikowi korzystanie z wcześniej odwiedzanych przez niego stron internetowych. Jeśli użytkownik korzysta z tego samego urządzenia i przeglądarki co wcześniej, umożliwia to zapamiętanie jego preferencji. Żadne pliki cookie wykorzystywane w naszych witrynach internetowych nie gromadzą informacji umożliwiających ustalenie tożsamości użytkownika.
 • Kontrola i usuwanie plików cookie. Użytkownik może zmieniać sposób korzystania z ciasteczek przez jego przeglądarkę - blokować lub usuwać te, które pochodzą ze stron internetowych. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje możliwość akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookie, akceptowania tylko niektórych rodzajów albo informowania użytkownika za każdym razem, gdy strona internetowa próbuje je zapisać. Użytkownik może również z łatwością usuwać pliki cookie, które zostały już zapisane na urządzeniu przez przeglądarkę. Zarządzanie i usuwanie plików cookie różni się w zależności od używanej przeglądarki. Dokładne informacje na ten temat można uzyskać, korzystając z funkcji Pomoc w przeglądarce lub odwiedzając stronę internetową http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko, na której krok po kroku wyjaśniono, jak kontrolować i usuwać pliki cookie w większości przeglądarek.